Norges Motorsportforbund

NMF (Norges Motorsportforbund) er et forbund for all motorsport i Norge. Forbundet er en sammenslåing av Norsk Båtsportforbund, Norges Motorsykkelforbund, Norsk RC-Bilforbund og Norges Snøscooterforbund, som nå er seksjoner innen NMF, og har en stor grad av selvstyre innen forbundet. De ulike seksjonene er tilknyttet flere internasjonale forbund.

NMF ble stiftet i 2001, men har røtter helt tilbake til 1916, til stiftingen av Norges Motorcycle Club. NMFs forbundskontor ligger i Drammen. De ulike klubbene som er tilsluttet forbundet, har totalt mer enn 40 000 medlemmer. De seks regionene i NMF organiserer samarbeid om konkurranser. Det finnes også regionale kompetansesentre med regionale idretts- og aktivitetskonsulenter. Regionene innen NMF er: Region Innlandet, Region Midt-Norge, Region Sør-Norge, Region Vest-Norge og Region Øst-Norge.

Det finnes mer enn 300 motorsportklubber i Norge. Noen er fleridrettsklubber, andre spesialiserer seg på én gren. De fleste klubbene er små, og mange drives på frivillig basis, uten faste ansette. For å bli medlem av NMF og NIF, må klubbene søke om opptak gjennom idrettskretsene.

Hvert fjerde år arrangerer NMF et forbundsting, som velger president og visepresidenter for hver særidrett. Det velges også visepresidenter for noen av grenen, ungdomsleder og ledere for avdelingsforbundene. Hver region har også sine egne styrer.